Brama triumfalna Konstantyna i Drususa

brama-tryumfalna-konstantynaBrama triumfalna Konstantyna, (w bliskości Koloseum, przy wejściu do ulicy Yia di S. Gregorio), wybudowana przez Senat i lud Rzymski Konstantynowi, jak to świadczy napis umieszczony na bramie. Brama ta, albo łuk tryumfalny jest o trzech arkadach, ozdobionych ośmioma korynckimi kolumnami, pomiędzy którymi siedem jest z żółtego starego marmuru, a jedna z białego. Budowniczy stawiając ten łuk zabrał płaskorzeźby i figury z łuku Trajana, już dzisiaj nie istniejącego, i te umieścił na bramie Konstantyna.

meble do biura

Na bramie są w płaskorzeźbie przedstawione różne sceny, i tak: od strony Koloseum są: Wejście Trajana do Rzymu, odnowienie drogi Yia Appia, rozdawanie żywności ludowi, (congiarium), król Armeński Partomasiris stojący przed Trajanem. Z przeciwnej strony łuku: Trajan dający koronę Partomastatowi, królowi Partów, odkrycie spisku Decebala, króla Gackiego, mowa Trajana do żołnierzy, Trajan składa Marsowi ofiarę z wieprza, barana i wołu.

Warto zapoznać się także z:

meble do biura