Brama Tytusa

Łuk triumfalny tytusa

Łuk triumfalny tytusa

Brama Tytusa. Senat w r. 70 po wzięciu Jerozolimy i Judei przez Tytusa, wystawił mu łuk tryumfalny. Jest on cały z białego marmuru, obejmuje jeden tylko portyk, lecz może służyć za wzór pod względem harmonii i delikatności rzeźby. Za Piusa VII Papieża, architekt Valadier naprawił go.

W łuku są dwie nader ważne płaskorzeźby, jedna przedstawia wjazd tryumfalny Tytusa do Rzymu, druga zaś przedstawia najważniejsze łupy zabrane z świątyni Jerozolimskiej. I tak: żołnierze na ferculum niosą złoty stół, na którym kładziono clileby pokładane i niosą dwie trąby, jakie służyły kapłanom żydowskim do ogłaszania jubileuszu, a dalej niosą siedmioramienny świecznik. Wszyscy żołnierze w wieńcach wawrzynowych trzymają laski w ręku, a trzech dźwiga tablice zwane tituli, na których były prawdopodobnie wypisane nazwiska podbitych miast. Na fryzie zewnątrz żołnierze niosą w tryumfie rzekę Jordan, przedstawioną pod postacią starca leżącego i wspartego ręką na przewróconej urnie, dalej cztery woły prowadzone na ofiarę, okryte kapami.

Warto zapoznać się także z:

wyposażenie mieszkań