Cykl wpisów o Izraelu część 3

izrael-cz-3W falującym, rozgrzanym powietrzu ozywają historię ze starego testamentu. Może wędrował tędy Abraham pierwszy z patriarchów, który był gotów poświęcić w ofierze bogu jedynego syna Izaaka. Mojżesz i jego lud spędzili na pustyni 40 lat. Na górze Synaj Bóg obdarował go kamiennymi tablicami, na których objawił ludzkości swoją wolę. Spisane na nich dziesięć praw stało się kanonem wiary dla wyznawców judaizmu a później chrześcijaństwa.

Pustynia Negev zajmuje dwie trzecie powierzchni kraju. W wielu miejscach Negev jest pustynią jedynie z nazwy, za to tak gdzie jest nią w istocie objawia się z jak najgorszej strony. Z cala gamą niedogodności i pułapek. Wystarczy chwila nieuwagi i wóz z napędem na cztery koła bezsilnie miele piasek zanurzając się w nim coraz głębiej. Gdy nowoczesna technika staje się bezradna nie pozostaje nic innego jak sięgnąć po łopatę. Przy 45 stopniach bez skrawka cienia kopanie w piasku nie jest przyjemnością.

Mała dolina osłonięta wapiennymi skałami od niepamiętnych czasów wykorzystywana była przez koczowników jako miejsce do odpoczynku podczas wędrówki.

Warto zapoznać się także z: