Cyrk Maximus

cyrk-maximusCyrk służył do wyścigów, szczególnie do wyścigów wozowych; była to długa wąska arena, po bokach opatrzona siedzeniami w kształcie schodów. Na jednym końcu była brama triumfalna dla zwycięzców cyrkowych, na drugim końcu były carceres skąd wypuszczano wozy i konie wyścigowe. Nad bramą i carceres były płaszczyzny przeznaczone dla wyborowego towarzystwa. Środkiem wzdłuż areny biegł mur wąski i niewysoki, zwany Spina, około niego odbywały się wyścigi konne. Na końcach Spiny wznosiły się ostro kręgi zwane Metae, które służyły do tego, aby woźnica z daleka mógł widzieć miejsce, w którym mu się zawrócić wypada. Na tej spinie stawiano obeliski i inne ozdoby.

Cyrk Maximus, u stóp Palatynu od strony Awentynu przy nowoczesnej ulicy Yia de Cerchi. Cyrk ten wybudował Tarkwiniusz Stary czyli Priscus około roku 600 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, a odnowił go z niesłychanym przepychem Juliusz Cezar. August znowu go upiększył, a na środku Spiny postawił obelisk ten sam, który obecnie stoi na placu del Popolo.

Warto zapoznać się także z: