Inne budynki cz. 4

Wśród zakładów ogrodowych na przestrzeni między pałacem arcy książęcym a browarem stoi oprócz kaplicy zamkowej św. Wacława w nie wielkim od niej oddaleniu poważna, stara wieża Piastowska. Jest. ona widocznym świadkiem minionych wieków i razem z innymi szczątkami dawnych murów świadczy o rozległości dawnego urządzenia zamkowego. Dawny zamek Piastów wznosił się, jak można przypuszczał- z pozostałych murów, od zachodniej strony góry zamkowej. Był to zamek obszerny i otoczony dwoma murami, głębokim rowem przedzielonymi. / niego jednak nic nie zostało prócz tej jednej wieży, która jako posiwiały świadek dawnych czasów z groźną powagą z pośród wieńca młodych świerków patrzy na dzisiejsze czasy. Cokuł wieży i narożniki zbudowane są z kamienia ciosowego, reszta muru z kamienia łamanego z pobliskich Mistrzowie. Mury jej mają 7 piąter, są 29 m. wysokie a grubość murów zmniejsza się z wysokością, bo wynosi na dole 2-2 m. a u góry tylko 1-8 m. Na czterech narożnikach są przymocowane tarcze herbowe z orłem śląskim bez korony. Małe wąskie otwory tu i owdzie w murach poumieszczane przyczyniają się do nadania wieży wyglądu starożytnego, trwałego i masywnego.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago