Inne budynki cz. 5

Aby zachować ten jej charakter, nic uczyniono w nowszych czasach żadnych zmian z wyjątkiem tej jednej, że podwyższono cokolwiek parapet szczyt wieży otaczający, aby zwiedzający z większą swobodą mogli się zachwycać widokiem stamtąd, się roztaczającym.

Zamek cieszyński przez długie wieki był siedzibą książąt cieszyńskich z rodu Piastów, Czy założenie jego nastąpiło w r. 810, jak chcą dawne podania kronikarskie, czy później nieco, pytanie to nie wpływa na. kwestię, z którego roku lub wieku pochodzi pozostała dotąd wieża Piastowska, boć chyba nie ulega wątpliwości, że zamek nie został od razu zbudowany i że z początku zapewne inaczej wyglądał, aniżeli później. Wybudowanie wieży do dziś istniejącej przypisują powszechnie Mieczysławowi i., księciu Opolskiemu, jednemu z synów owego Władysława II., któremu w r. 1163 ze wspólnego dziedzictwa Polski przydzielono Śląsk pod warunkiem, że zrzeka się pretensji do innych części Polski. Władysław podzielił Śląsk między trzech synów a z nich Mieczysław otrzymał Śląsk górny czyli Cieszyn, Racibórz a nieco później także Opole z Bytomiem. W 1290 oddzielił się Cieszyn od Opola, Raciborza i Bytomia jako osobne księstwo a Mieczysław I. cieszyński zaczyna szereg samodzielnych książąt piastowskich na Cieszynie rządzących aż do r. 1058, w którym umarła ostatnia z tego rodu księżniczka Elżbieta Lukrecja.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago