Inne budynki cz. 6

W ciągu tych kilku wieków panowania Piastów w Cieszynie wiele się zmieniło. Książęta byli zmuszeni hołdować królom czeskim i już następca Przemysława Kazimierz 1. uznawszy się około r. 1155 lennikiem czeskiego Karola IV. zmienił herb Piastów śląskich, do którego zamiast polskiego białego orła w czerwonym polu przyjął złotego orła bez korony w polu niebieskim. Z owego to czasu zdają się pochodzić cztery tarcze herbowe przymocowane do czterech narożników wieży Piastowskiej. Xie jest nawet wykluczonym, czy wtenczas nie wzniesiono nowej wieży na miejscu dawniejszej, może mniej okazałej. Za jednego z późniejszych Piastów, Kazimierza II., zmieniono herb znowu, bo przyjęto do niego jednogłowego złotego orła z koroną w niebieskim polu. Za tego samego księcia spalił się zamek w r. 1484, został jednak później odrestaurowany. Po wygaśnięciu cieszyńskich Piastów w r.  1651 przeszło prawo lennicze na koronę, tj. na dom Habsburgów. który tymczasem wszystkie ziemie czeskie a więc i księstwo cieszyńskie połączył był pod swoim berłem.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago