Koloseum albo Amfiteatr Flawiana

koloseumDwie bramy umieszczone po końcach osi krótszej służyły do wejścia Cezarów. I resztą portyków czyli bram wchodzili zwykli widzowie. Portyki te dla uniknienia zamieszania, były oznaczone liczbami; i tak widać jeszcze liczby od XXII do LIV. Od strony Eskwilinu na środkowej bramie między numerami XXXVIII a XXXIX nie ma żadnego numeru, to pokazuje, że tędy wchodził Cezar.

Od strony Mons Coelius jest podziemna tiioga do Palatynu, zrobiona z rozkazu cesarza Kommoda.

Wszedłszy do Koloseum jakież wspomnienia budzą się w duszy chrześcijanina i Słowianina. Ilu tu męczenników dla imienia Chrystusowego legło pod toporem kata lub pazurami dzikich bestii. Tak zginęli: Eustachy, kapitan kawalerii za Tytusa przy oblężeniu Jerozolimy, a następnie naczelny wódz wojsk rzymskich za Adriana, żona jego i dwaj jego synowie; panny Martyna, Tatiana i Pryska, córki konsulów i senatorów i senator Juliusz, Maryn, syn senatora; biskupi Alexander i Eleuteryusz i młodzi

Warto zapoznać się także z: