Kolumna Marka Aureliusza Antonina

Kolumna Marka Aureliusza

Kolumna Marka Aureliusza

Kolumna Marka Aureliusza Antonina, na placu Colonna. Kiedy Rzymianie chcieli kogoś uczcić, to stawiali mu kolumnę, a na jej szczycie statuę mającego być uczczonym. Dwie tylko takie kolumny dotąd istnieją, jedna na cześć Marka Aureliusza Antonina, druga na cześć Trajana. Kolumna Marka Aureliusza Ant. składa się ze 20 ogromnych kręgów marmurowych, horyzontalnie położonych jeden na drugim. Na zewnątrz są płaskorzeźby umieszczone jak na wstędze wijącej się w śrubę. Płaskorzeźby przedstawiają sceny wojenne z ludem niemieckim Markomanów.

Zapewne te kręgi były rzeźbione na dole, a dopiero później ustawione. Rzeźba ta tak jest doskonale na perspektywę obliczona, że im wyżej okiem sięgać, to figury są jednakowej wielkości i jednakowej wyrazistości, choć w rzeczywistości ku górze coraz się zwiększają i coraz głębiej są ryte. Pomiędzy tymi płaskorzeźbami zasługuje szczególniej na uwagę cud legii piorunującej. W roku 1589 Sykstus V papież, architektowi Dominikowi Fontana polecił ją naprawić, a na szczycie umieścić statuę S. Pawła Apostoła, modelowaną przez Tomasza della Porta. Dawna statua Marka Aureliusza już przedtem od niepamiętnych czasów gdzieś się podziała. Wewnątrz są umieszczone schody o 190 stopniach, wycięte w marmurze i oświecone 40 podłużnymi okienkami. Piedestał jeszcze na 11 stóp jest zasypany ziemią, część zaś wystającą odnowiono pokrywając nowymi płytami marmurowymi.

Warto zapoznać się także z: