Łaźnie Dioklecjana

laznie-dioklecjanaObraz S. Piotra wskrzeszającego Tabitę, robił Baglioni. Ś. Hieronim, S. Franciszek i inni święci przez Muziano, widok przez Pawła Bril. Zanim wejdziemy do prezbiterium, znowu zacznijmy od wejścia do kościoła. Na lewo jest obraz Sublejrasa przedstawiający Walensa słuchajacego mszy świętej odprawianej przez Ś. Bazylego. Dalej Upadek Szymona przez Battoniego. W kaplicy S. Brunona obraz Odazziego. Obraz Ś. Piotra wszkrzeszającego Tabitę przez Costanziego. Niepokalane poczęcie NMP. przez Bianchiego. W prezbiterium po prawej ręce mamy kaplicę malowaną przez Baglioniego, na przeciwko taka sama kaplica na cześć Najśw. Imienia Jezusa, malowana przez Henryka Fiammingo. Idąc ku wielkiemu ołtarzowi, po prawej ręce mamy obraz Romanelliego Przedstawienie N. Maryi P. w świątyni Jeroz.: za tym obrazem jest fresk przestawiający Męczeństwo S. Sebastjana zrobiony przez Dominichina i umieszczony w kościele św. Piotra, lecz gdy to zrobiono w mozaice do kościoła S. Piotra, go fresk ten niejaki Zahaglia przeniósł tutaj w r. 1736.

Warto zapoznać się także z: