Zakłady naukowe cz. 10

Zbiór ornitologiczny obejmuje około 400. entomologiczny przeszło 2000 przedmiotów, Muszli jest

Zakłady naukowe cz. 9

Obecnie do konwiktu przyjmuje się kilku płatnych konwiktorów za opłatą 300

Zakłady naukowe cz. 8

Panienkom dochodzącym z domu udzielają siostry w osobnych lekcy ach także

Zakłady naukowe cz. 7

Ponieważ jednak dzieci z przedmieść położonych po lewym brzegu Olzy miały

Zakłady naukowe cz. 6

Budynek, w którym się dziś seminarium mieści, wybudowano w r. 1861,

Zakłady naukowe cz. 5

W roku 1851 dodano do tej klasy realnej jeszcze jedną, lecz

Zakłady naukowe cz. 4

Alumneum, jak nazywają bursę połączoną z byłem gimnazjum ewangelickim, przeznaczone jest

Zakłady naukowe cz. 3

W r. 1725 zbudowano dla tej szkoły wtenczas pięcioklasowej murowaną kamienicę,

Zakłady naukowe cz. 2

W roku 1849 na podstawie nowego zarysu organizacyjnego dla gimnazjów dodano