Podział na dzielnice i zaludnienie cz. 1

Obecnie Cieszyn dzieli się na następujące dzielnice: Miasto środkowe z Wyższą Dramą obejmujące przestrzeń 250 morgów, Mała Bąka, Przykopa, przedmieście frysztackie- na przestrzeni 447 morgów, Brandys na przestrzeni 314 morgów, Saska Kępa i Kamieniec zajmujące, 123 morgów.

Z tych dzielnic trzy tylko położone są po lewym brzegu Olzy tj. Brandys, Saska Kępa i Kamieniec, wszystkie inne zaś leżą po prawym brzegu tej rzeki, która miasto dzieli na dwie połowy. Według konskrypcvi z r. 1880 liczyło miasto środkowe z Wyższą Bramą 381 domów i 7(560 mieszkańców (razem z wojskową załogą 360 ludzi liczącą), Mała Bąka 1.3 domów i 142 mieszkańców, Przykopa 50, domów i 561 mieszkańców, przedmieście frysztackie 108 domów i 1607 mieszkańców, Brandys 77 domów i 1207 mieszkańców, Saska Kępa 27 domów i 682 mieszkańców. Kamieniec 63 domów i 1145 mieszkańców. Kazein tedy zajmuje miasto 1172 morgów obszaru, na których w r. 1880 mieściło się 719 domów z ogólną ludnością w liczbie 13.004. Stron zamieszkałych było 2370, ludności męskiej 6292, żeńskiej 6712. Przy poprzednim spisie ludności w r. 1869 liczba domów wynosiła 646, a ludności 9779, przyrost wynosił tedy 73 domów i 3225 ludności. Przy ostatniej konskrypcyi z r. 1890 liczba ludności dosięgła cyfry 15.220, a więc w ostatnim dziesięcioleciu, przyrost wynosił 2216. Z tego wypadało na Śródmieście 8811. na Małą Łąkę 134, na Przykopę 601, na Frysztackie 197(5, na Brandys 1484. na Saską Kępę 715 a na Kamieniec 1499 mieszkańców.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago