Świątynie cz. 1

Najdawniejszą świątynią miasta jest kaplica zamkowa, której początek tradycja przenosi do r. 810. Ma ona stać na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Styl lukowy tej kaplicy w połączeniu z brakiem wszelkiej ornamentacji wskazuje rzeczywiście na starożytność jej budowy. Pierwsza historyczna wzmianka o niej sięga roku 1223. Według dawnego wizerunku miasta miała kaplica wieżę, lecz wieży tej już nie ma na nowszym obrazie z r. 1729. Ostatnia restauracja jej odbyła się r. 1839. Obecnie należy do probostwa cieszyńskiego a nabożeństwa odbywają się tam dwa razy w roku, t. j. w dzień św. Mikołaja i św. Wacława.

Według niepewnych wieści kronikarskich miał już arcybiskup magdeburski Wojciech w r. 984 poświęcić kościół famy w Cieszynie a później w r. 1140 miał także Piotr Wdast, kasztelan wrocławski, zbudować kościół w Cieszynie. Lecz z kościołów tych, jeżeli istniały, wszelkie ślady zaginęły, a nawet można przypuścić, że do r. 1290, w którym ziemia cieszyńską stała się osobnym księstwem, kaplica na zamku była jedyną świątynią w mieście.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago