Świątynie cz. 3

Kościół jest dosyć obszerny, ma 3 wchody, 16 okien i 10 ołtarzy. W głównym ołtarzu umieszczony jest obraz artystycznie wykończony. Dzwony pochodzą z lat 1790 i 1798. Z dawnego kościoła dominikańskiego zachowano i umieszczono w jednej z nyż ściennych wizerunek rycerza średniowiecznego, który budzi szczególniejszy interes historyczny. Test to piaskowcowa płyta wierzchnia nagrobka, na której wykuty leżał jeden z książąt cieszyńskich w wielkości naturalnej. Postać jest 1 m. 88 cm. długa, głowa ozdobiona czapką książęcą spoczywa na poduszce, a nogi opierają się o psa leżącego u stóp pana. W lewej ręce trzyma krzyż, prawa spoczywa na piersiach. Z wyrazu twarzy i ufałdowania płaszcza wnosić można, że rzeźbę tę niewprawna w prowadzeniu dłuta wykonała ręka, mimo to jest ona cennym zabytkiem, bo jest to jedyny znany wizerunek Piastów cieszyńskich, lecz którego z nich ona przedstawia, nie można stanowczo orzec. Podanie ludowo odnosi go do Adama Wacława, który w r. 1611 wypędzonych za jego ojca Dominikan do Cieszyna na powrót sprowadził. Nieudolność zaś rzeźby naprowadza na myśl, że pochodzi ona z dawniejszych czasów i przedstawia raczej postać księcia Mieczysława. Ten bowiem w r. 1407 utworzył znaczną fundację dla konwentu i na chórze zbudował wielką kaplicę, w której prawdopodobnie po jego śmierci wdzięczni Dominikanie nagrobek jego ustawili.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago