Świątynie cz. 4

Na frysztackim przedmieściu wznosi się na prawym brzegu Bobrówki kościół św. Jerzego. Jest to jeden z najdawniejszych kościołów Cieszyna, jakkolwiek dzisiejszą swą postać przybrał dopiero później. Niektóre części budowy wskazują, że stała tu pierwotnie, może już w 15. wieku, gotycka kaplicą, którą później kilkakrotnie rozszerzano i przebudowywano. Dzwon pochodzi z r. 1751. Na cmentarzu przy tym kościółku położonym widzieć można wiele pomników kamiennych, marmurowych i żelaznych a- między innymi spoczywa tu także Paweł Łamacz, śląski poeta, który opiewał wierszem bajeczno założenie Cieszyna.

Mały kościółek. św. Trójcy, otoczony starem cmentarzyskiem zasadzonej szumiącymi lipami i wierzbami płaczącymi a leżący w sąsiedztwie Braci miłosiernych, zawdzięcza swe powstanie morowej zarazie, jaka w roku 1585 ludność Cieszyna zdziesiątkowała. Na placu przez księżnę Katarzynę Sydonie darowanym wybudowano mały kościółek drewniany I założono cmentarz, na którym zaraz w trzech wiekach pochowano około 8000 ludzi. Później świątynię tę opanowali protestanci i w r. 1594 na tym samem miejscu wznieśli dzisiejszy kościółek, murowany.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago