Teatr Balbusa i Marcellusa

Teatr Marcellusa

Teatr Marcellusa

Budowa starych greckich i rzymskich teatrów miała ten sam rozkład, co współczesnych naszych teatrów, bo dzisiejsze teatry budowane są wedle starych wzorów.

Teatr Balbusa, przy placu S. Maria del Pianto, zbudował Korneliusz Balbus na żądanie Cesarza Augusta, na kilka lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Pozostały z niego resztki na tym miejscu, gdzie dzisiaj jest pałac Bolognetti, przedtem zwany Cenci.

Teatr Marcellusa, tuż przy placu Montanara, zaczęty przez Cezara, a ukończony przez Augusta i nazwany imieniem siostrzeńca jego Marcellusa, syna jego siostry Oktawii. Trzydzieści tysięcy widzów mogło się tutaj pomieścić. Miał kiedyś trzy piętra, obecnie niższe doryckie zasypane w części gruzem, wyższe jońskie lepiej zachowane, trzecie zupełnie zwalone. Arkady zamurowano, gdzie nie gdzie widać teraźniejsze okna niesymetrycznie ułożone. Resztę budynku zajął pałac Savelli-Orsini. Mimo tego, to co pozostało, uważają za wzór budowy z czasów Augusta. W XI wieku Pierleonowie zrobili tu twierdzę, w której zmarł Urban II. Resztki teatru od strony placu Montanara, zajmują nędzne kramiki, w których mieszkają ślusarze.

Warto zapoznać się także z: