Trzy rzymskie obeliski

trzy-rzymskie-obeliskiObelisk na placu Piazza del Popolo, sprowadzony przez Augusta z Heliopolis, gdzie miał stać przed świątynią słońca, był postawiony przez tego na Spinie w Wielkim Cyrku i również poświęcony słońcu. Fontana złożyć go, był bowiem na trzy kawały zgruchotany i postawić na placu del Popolo. Okryty on jest hieroglifami. Rzeźbiarz Valadieri wykonał wszystkie ozdoby, jakie się około podstawy znajdują. Obelisk ten wysoki jest na 24 metry 57 centymetry.

akumulatory kraków

Obelisk na placu przed kościołem S. Maria Maggiore. Cesarz Klaudiusz sprowadził go wraz z obeliskiem umieszczonym na Kwirynale, i umieścił je przy grobowcu Augusta. Jest on z czerwonego granitu i bez hieroglifów, wysoki na 14 metrów i 74 centymetrów. Fontana naprawił go i postawił przed kościołem S. Marta Maggiore.

Obelisk na placu Piazza della Rotonda, znaleziony w ogrodzie przy klasztorze Dominikanów Minewa, z polecenia Klemensa XI w roku 1711 postawiony na placu przed Panteonem.

Warto zapoznać się także z:

akumulatory kraków