Urzędy

Z urzędów państwowych mają siedzibę w Cieszynie: Starostwo, powiatowa komenda żandarmerii, powiatowa komisja szacunkowa dla gruntów, sąd powiatowy, prokuratora, urząd tabularny, podatkowy, pocztowy, telegraficzny, cechowniczy i komisariat straży finansowej.

Do wojskowych urzędów należy komenda stacji z batalionem setnego pułku piechoty, powiatowa komenda uzupełniająca tegoż pułku, komenda dziesiątego batalionu obrony krajowej, sąd wojskowy i szpital wojskowy.

Urzędy kościelne są tutaj następujące: Generalny wikariat książęco-biskupi i katolicki urząd parafialny, superintendentura morawsko-śląska i ewangelicki urząd parafialny, izraelicki rabinat okręgowy.

Oprócz dyrekcji szkół w mieście istniejących mają tam jako urzędy szkolne swą siedzibę Kada szkolna powiatowa i miejscowa. Do urzędów miejskich zaś należy magistrat z burmistrzem na czele i urząd policyjny.