Zakłady naukowe cz. 6

Budynek, w którym się dziś seminarium mieści, wybudowano w r. 1861, a w roku 1878 połączono z nim wynajęty na dłuższy czas ogród szkolny obszaru 3.544 m2, w którym udziela się praktycznej nauki gospodarstwa. Wykonywanie robót gospodarskich, uprawa grządek próby, sadzenie roślin warzywnych, przesadzanie i uszlachetnianie drzew owocowych i krzewów, hodowla pszczół i t. p. poruczone są seminarzystom trzeciego i czwartego roku, młodszych używa się tylko do pomocy. Obecnym dyrektorem jest zasłużony radca szkolny Antoni Peter, autor wielu rozpraw odnoszących się do krajoznawstwa śląska. Liczba uczniów przeciętnie wynosi około 150.

Prawdopodobnie już w początkach trzynastego wieku istniała w Cieszynie szkoła ludowa, lecz dokumentami’ stwierdzone mamy istnienie takiej szkoły dopiero w wieku piętnastym. Była to szkoła polska, bo na, dokumencie, z r. 1488 pisanym przez niejakiego Piotra tytułuje się tenże po polsku wyrazami „mistrz szkolny”. Służyła ona przez długie wieki tak dla chłopców jak i dziewcząt dopiero w r. 1874 nastąpiło stanowcze oddzielenie szkoły żeńskiej od męskiej. W r. 1879 zbudowano dla obydwu szkół do ośmiu klas rozszerzonych nowy, wspaniały, otwarty w obecności ministra oświaty, później kilkakrotnie przez cesarza i członków jego domu zwiedzany monumentalny przybytek, jaki pierwszym stolicom mógłby przynieść zaszczyt i chlubnie świadczy o ofiarności Cieszynian na rzecz nauki i wychowania.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago