Założenie, herb, dawniejsze warownie miasta cz. 1

Miasto Cieszyn nad ujściem Bobrówki do Olzy położone pod 36° 18’ wschodniej długości a pod 49″ 45’ północnej szerokości geograficznej powstało według podania w odległych bardzo czasach.

W okresie dziejów bajecznych istniało na północnych stokach Karpat państwo Wielkiej Chrobacyi, do którego należały także dzisiejszy. Góry Karpaty miały od Chrobatów otrzymać swą nazwę. Nim Chrobaci opuścili te strony, aby zająć nowe siedziby dalej na południu w dzisiejszej Kroacji, stali się założycielami trzech nowych państw na północ od Karpat. Około r. 500 bowiem wyruszyli według podania z Chrobacji trzej bracia Czech, Lech i Rus ze swoimi drużynami w różne strony świata. Czech na zachodzie założył państwo czeskie, Lech na północy w Gnieźnie polskie a Rus na wschodzie ruskie. W ziemi Polanów panowało po Lechu mnogo książąt a jednym z następców był Leszek III. Ten ujrzawszy nad zachodem trzy jasne gwiazdy przesuwające się po sklepieniu niebios wysłał trzech synów w owo strony, aby je bliżej poznali i do państwa przyłączyli.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago