Zaludnienie i klimat Szwajcarii cz. 1

Szwajcaria jest jednym z najmniejszych krajów Europy. Przestrzeń jej wynosi 752 mile kwadratowe, a zatem jeszcze o 10 mil kwadratowych jest mniejszą, niż nasze trzy gubernie: Lubelska, Siedlecka i Suwalska, od jednej zaś guberni Warszawskiej o połowę prawie jest mniejszą. Pociąg kolejowy, wyszedłszy z rana ze wschodniej granicy, przed zachodem słońca staje na przeciwległym krańcu tego państwa.

Ludność całej Szwajcarii nie przenosi 3 milionów – jest więc przeszło trzy razy mniejszą od liczby mieszkańców Królestwa Polskiego.

Kraik ten leży od nas w kierunku zachodnio-południowym, za Niemcami, o półtora dnia drogi koleją żelazną.

Od północy i wschodu Szwajcaria graniczy z Niemcami i Austrią; na południu olbrzymia ściana gór Alp oddziela kraj ten od Włoch; z zachodu łańcuch gór Jura rozpościera się na granicy francuskiej.

Przeważnie góry, rzeki i jeziora stanowią przyrodzone granice Szwajcarii; to też, wskutek tego obronnego położenia, łatwiej, niż inne kraje, zdołała ona oprzeć się możnym sąsiadom i od dawna wywalczyła sobie niepodległość.