Zaludnienie i klimat Szwajcarii cz. 4

Szwajcaria klimat

Szwajcaria klimat

Bo też wielką jest i rozmaitość klimatu Szwajcarii. Podczas gdy średnie ciepło szczytów górskich i lodowców oblicza się na 15 stopni mrozu, to w dolinach zasłoniętych od północy termometr wskazuje przecięciowo 13 stopni ciepła. W ogóle Szwajcaria ma klimat górski, odznaczający się gwałtownymi zmianami. Nieraz w tern samem miejscu, w którym w południc odczuwa się upał, w nocy mróz ścina wodę. Częste też mgły, deszcze i śnieżyce nawiedzają góry.

Doliny cieszą się jednostajniejszym ciepłem; ale i tu nieraz przez szczeliny Alp przedostają się nadzwyczaj silne wiatry, które w pewnych porach roku szaleją, jak prawdziwe huragany.

Najsławniejszym jest zrywający sic na początku wiosny ,,fen“. Trwa on dwa do trzech dni. Wieje z taką gwałtownością, że nieraz wyrywa drzewa z korzeniami, zrzuca dachy, czyniąc znaczne szkody. A jednak Szwajcarzy z upragnieniem wyglądają tego niszczącego wiatru. Już na kilka dni przed burzą przykre, duszące powietrze zapowiada zbliżanie się wichru: ludziom ciężko oddychać, bydło chodzi smutne.