Inne budynki cz. 7

Zaledwie 6 lat upłynęło od śmierci ostatniej księżniczki Piastowskiej w Cieszynie Katarzyny Lukrecji, a już zburzono zamek w r. 1659, pozostały tylko kaplica św. Wacława i wieża, do dzisiaj stojąca. W r. 1722 cesarz Karol VI. oddal księstwo cieszyńskie jako lenno księciu Lotaryngii i Paru. Po którego śmierci przeszło na Franciszka I. małżonką Maryi Teresy, a po tym na syna jego Józefa II. W ivl765 Marya Teresa oddała księstwo na własność swej ulubionej córce Maryi Krystynie, księżnie sasko-eieszyńskiej. Jej mąż, książę Albert, powziął plan odbudowania w zupełności zamku w r. 1659 zburzonego. Gdy już plany były przygotowane, Marya Krystyna umarła nagle w r. 1789, po ozem zamiaru powziętego zaniechano. Po śmierci Alberta w r. 1822 objął księstwo cieszyńskie w posiadanie arcy książę Karol, zwycięzca z pod Aspern, który w r. 1887 wzniósł dzisiejszy zamek nowy, pozostawiając z dawnego tylko kaplicę i wieże, a po śmierci tegoż w r. 1847 zamek przeszedł na jego syna a dzisiejszego właściciela arcyksięcia Albrechta, zwycięzcy z pod Custozzy.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago