Teatry, cyrki i łaźnie Archive

Łaźnie Agryppy, Konstantyna i Nerona

Łaźnie Agryppy, zbudowane w roku 24 ery chrześcijańskiej przez Agryppę, stały

Łaźnie Tytusa

Łaźnie Tytusa na górze Eskwilinie, niedaleko od kościoła S. Piętro in

Łaźnie Dioklecjana

Łaźnie Dioklecjana, przy wyjściu ze stacji kolei żelaznej. Zaczął je budować

Łaźnie Karakalli

Łaźnie Karakalli, obok ulicy Via di Porta di S. Sebastiano. Karakalla

Rzymskie Termy albo Łaźnie

Łaźnie były środkiem do utrzymania zdrowia i czystości, a w obyczaju

Cyrk Maximus

Cyrk służył do wyścigów, szczególnie do wyścigów wozowych; była to długa

Teatr Pompejusza i Portyk Oktawii

Teatr Pompejusza, przy placu Campo de’ Fiori. Resztki tego teatru widać

Teatr Balbusa i Marcellusa

Budowa starych greckich i rzymskich teatrów miała ten sam rozkład, co