Świątynie cz. 6

Po bitwie pod Białą górą 1620 przeprowadzono przy pomocy Jezuitów w tym celu do kraju przywołanych gruntowną rekatolizację. Zwolennicy reformacji nic tylko nie byli dopuszczeni do urzędów i nie wolno im było nabywać nieruchomości, lecz musieli kraj opuścić, jeżeliby do pewnego czasu nie zmienili wyznania. Pokój westfalski z r. 1648 nie zmienił stanu rzeczy, dopiero za cesarza Józefa I. nastały nieco lepsze czasy dla ewangelików, znaczne polepszenie nastąpiło wskutek patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II. a zupełne równouprawnienie przyniosła dopiero obecnie obowiązująca konstytucja.

W tak zwanej konwencji altransztackiej w r. 1707 zezwolił za wpływem Karola XII. cesarz Józef I. ewangelikom zbudować w swoich krajach 6 t. zw. „kościołów łaski” tych jeden w Cieszynie. Nieliczni w kraju jeszcze pozostali zwolennicy reformacji zakupili tedy po za murami miasta na Wyższej Bramie kilka ogrodów owocowych za kwotę 2000 zł. a już 18. października 1710 położono uroczyście kamień węgielny pod budowę, na którym położono i wmurowano srebrną puszkę z monetami i z napisem łacińskim, zawierającym datę założenia i nazwę kościoła.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago