Założenie, herb, dawniejsze warownie miasta cz. 3

To wszystko dziać się miało w r. 810, który to rok uważany bywa za rok założenia miasta Cieszyna, jak o tym świadczy napis w trzech językach, łacińskim, polskim i niemieckim umieszczony na ścianach brackiej studni w dniu jubileuszu 1050 letniego istnienia miasta.

Jakkolwiek całe podanie to ma wybitne piętno bajeczności, to przecież jest rzeczą pewną, że Cieszyn należy do miast najdawniejszych w tych stronach, bo historyczne wzmianki uwierzytelnione sięgają również dość odległych wieków. Najdawniejszą wzmiankę historyczną mamy z r. 1155, w którym to roku Cieszyn razem z innymi kasztelaniami polskiego Śląska znajdujemy wymieniony jako należący do biskupstwa wrocławskiego. Według wszelkiego prawdopodobieństwa zamek a z nim i miasto miały pierwotnie przeznaczenie bronić krańców Polski i zostały może za czasów Bolesława Chrobrego około r. 1000 założone jako jedna z warowni, którymi Bolesław starał się zabezpieczyć granice rozległego swego państwa.

Miejsce samo niejako wyzywało do zbudowania tam zamku warownego, bo z trzech stron chroni je Olza, Bobrówka i stroma ściana a tylko z jednej strony, tj. od strony dzisiejszego miasta, potrzeba było silniejszych szańców sztucznych.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago