Założenie, herb, dawniejsze warownie miasta cz. 4

O pierwotnym przeznaczeniu miasta świadczy także jego herb do dziś zatrzymany. W herbie tym umieszczone są główne, znamiona twierdzy tj. na niebieskiej tarczy biały zamek z dwoma wieżycami, po pod które przepływa Olza, a ponad niemi unosi się złoty orzeł księstwa cieszyńskiego. Już za czasów Bolesława Chrobrego, kiedy miasto stanowiło twierdzę graniczną, otoczone było jak i inne ówczesne twierdze polskie, drewnianymi palisadami i rowami. Za późniejszych Piastów około r. 1240 z powodu zbliżającej się nawały Mongołów otoczono twierdzę zewsząd szerszymi rowami, wałami i murami cztery metry szerokimi.

Do miasta dostać się można było tylko przez kilka bram, z których trzy były główne. Wyższa brama od południowego wschodu znajdowała się w miejscu, na którym dziś stoi hotel pod złotym wołem, brama wodna, czyli mostowa od południowego zachodu wznosiła się blisko dzisiejszego mostu nad Olzą, a brama frysztacka na przedmieściu frysztackim tam, gdzie obecnie stoi dom Foglara Nr. 79. Do podrzędniejszych zaś należały brama młyńska i klasztorna.

One Response
  1. Reklama 48 lat ago