Zaludnienie i klimat Szwajcarii cz. 2

Niegdyś opuszczona i niedostępna z przyczyny wysokich gór, trudnych przejść i braku dróg, dziś Szwajcaria stanowi najulubieńszy ceł podróży i schronienie dla ludzi, którzy z powodu choroby, nadwątlonych sił łub innych przyczyn zmuszeni są opuścić kraj własny.

U nas niema prawie znakomitego łub uczonego człowieka, który by nie zwiedził Szwajcarii. Nasi najsławniejsi pieśniarze: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński chętnie przebywali pod pięknem niebem szwajcarskim i tu często czerpali natchnienie do swych wzniosłych utworów. Powieściopisarz Kraszewski umarł w Szwajcarii, a Tomasz Teodor Jeż (Miłkowski) od dawna i stałe przebywa w tym pięknym kraju. Oprócz wielu sławnych ludzi, corocznie sporo naszej młodzieży jeździ do Szwajcarii po światło i naukę.

Pomimo niewielkich rozmiarów, państewko to, położone w środku Europy, pod wieloma względami posiada pierwszorzędne znaczenie. Tam spotykamy się z największym nagromadzeniem gór w Europie. U podnóża tych gór tworzą się obfite zbiorniki wód, które dają początek kilku większym rzekom, zraszającym sąsiednie kraje. Wreszcie pod względem przemysłu, handlu i życia wewnętrznego Szwajcaria cieszy się niemałą, a zasłużoną, sławą.