Brama Septyma Sewera

brama-triumfalna-septyma-seweraBrama Septyma Sewera, na Forum u stóp Kapitolu, wybudowana w roku 205 przez Senat i Lud Rzymski na pamiątkę zwycięstw odniesionych w Azji nad Partami przez Septyma Severa. Pomnik ten o trzech arkadach jest z białego marmuru i ma z każdej strony po cztery kolumny korynckie, żłobkowane. Ponad arkadami bocznymi są umieszczone płaskorzeźby, przedstawiające wyprawy wojenne przeciw Arabom, Partom i Adiabeńczykom. Pod szczytem na attyce jest napis objaśniający, że łuk ten Senat i Lud Rzymski postawił Septymowi Severowi i jego dwóm synom Gecie i Karakalli.

blog meblowy

Kiedy później Karakalla zabił swego brata, to kazał wyrzucić te słowa. Od strony zachodniej są schody marmurowe prowadzące na szczyt, na którym niegdyś był wóz tryumfalny ciągniony przez sześć koni, a po obu bokach stali żołnierze i giermki; Na wozie stał Septymus Severus i jego dwaj synowie Geta i Karakalla. Łuk ten był długie czasy zawalony do połowy ziemią i rumowiskiem, dopiero w roku 1803 odkopano go i ocembrowano, jak to teraz widzi my. Brama ta jest wielką pięknością w swoim rodzaju.

Warto zapoznać się także z:

blog meblowy