Brama Septyma Sewera

brama-triumfalna-septyma-seweraBrama Septyma Sewera, na Forum u stóp Kapitolu, wybudowana w roku 205 przez Senat i Lud Rzymski na pamiątkę zwycięstw odniesionych w Azji nad Partami przez Septyma Severa. Pomnik ten o trzech arkadach jest z białego marmuru i ma z każdej strony po cztery kolumny korynckie, żłobkowane. Ponad arkadami bocznymi są umieszczone płaskorzeźby, przedstawiające wyprawy wojenne przeciw Arabom, Partom i Adiabeńczykom. Pod szczytem na attyce jest napis objaśniający, że łuk ten Senat i Lud Rzymski postawił Septymowi Severowi i jego dwóm synom Gecie i Karakalli. Kiedy później Karakalla zabił swego brata, to kazał wyrzucić te słowa. Od strony zachodniej są schody marmurowe prowadzące na szczyt, na którym niegdyś był wóz tryumfalny ciągniony przez sześć koni, a po obu bokach stali żołnierze i giermki; Na wozie stał Septymus Severus i jego dwaj synowie Geta i Karakalla. Łuk ten był długie czasy zawalony do połowy ziemią i rumowiskiem, dopiero w roku 1803 odkopano go i ocembrowano, jak to teraz widzi my. Brama ta jest wielką pięknością w swoim rodzaju.

Warto zapoznać się także z: