Grobowiec Augusta

grobowiec-augustaGrobowiec Augusta (pomiędzy ulicami Via de’ Pontejici i Via di Ripetta) zbudowany przez Augusta cesarza w roku 27 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Po dwóch bokach tego grobowca, to jest od strony rzeki Tybr i od drogi Flamińskiej stały dwa obeliski, te same z których jeden stoi przed kościołem S. Maria Maggiore, a drugi na górze Kwirynale. Średnica grobowca wynosiła 220 stóp. Mur zewnętrzny był najniższy, a pomiędzy tym okrągłym murem wznosiły się jeszcze cztery inne mury okrągłe, mające jeden wspólny środek.

produkcja pos

Mury te od brzegu do środka były jeden od drugiego wyższy i były sklepione. Przez to na zewnątrz utworzyły się terasy, wznoszące się jakby schody. Terasy były posypane ziemią, a na niej rosły kwiaty i krzewy. Na najwyższej środkowej terasie stała statua Augusta. Boki grobowca były wyłożone białymi marmurem. Wewnątrz oprócz tych murów dzielących grobowiec na cztery kołowe korytarze i środek, szły ściany od środka do brzegu w kształcie promieni; tym sposobem utworzyło się mnóstwo izb sklepionych, przeznaczonych na groby dla rodziny Augusta. W nich też złożono popioły młodego Marcellusa, Octawii, Marka Agryppy, Liwii, Drususa, Germanika, Augusta i innych jego krewnych. W XII wieku Colonnowie zamienili go na fortecę, a zrujnowali Savellowie. Dzisiaj linoskoczki i kuglarze pokazują w nim błazeństwa za pieniądze. Sic transit gloria mundi!

Warto zapoznać się także z:

produkcja pos