Koloseum albo Amfiteatr Flawiana

koloseumWszyscy pogańscy pisarze milczeli o nazwisku budowniczego, dlatego, że był chrześcijaninem. Materiału znaczną część wzięto ze zburzonego złotego domu Nerona. Jest to budowa eliptyczna, dłuższa jej oś wynosi 200 metrów, oś szersza 167 metrów. Sto tysięcy widzów z łatwością się mieściło, 87.000 w siedzeniach, 20 zaś tysięcy stojących po vomitoriach i innych miejscach nieopatrzonych w ławy. Zewnętrzna ściana budowana z twardego kamienia z Tiyoli, który jest rodzajem marmuru wytrwałym na ogień, ma cztery porządki budowania, jeden nad drugim; i tak: dorycki, joński, koryncki, czwarty w kształcie attyki jest ozdobiony słupami korynckimi. Od dołu naokoło jest portyk utworzony z 80 łuków, na których cała ta budowa spoczywa i wznosi się w 4 piętra, do wysokości 49 metrów. Dwie duże, nader piękne bramy, umieszczone na końcach osi dłuższej służyły: pierwsza od strony Forum cokolwiek mniejsza od drugiej, dla wejścia walczących gladiatorów, druga od strony Lateranu służyła do wprowadzania różnych machin, drzew itp. przyrządów potrzebnych do igrzysk.

Warto zapoznać się także z: