Brama triumfalna Konstantyna i Drususa

Siedem figur przedstawiających uwięzionych królów, umieszczone na kolumnach są z marmuru fiołkowego i pochodzą z łuku Trajana tak jak i płaskorzeźby. Jedna tylko z figur jest z marmuru białego, z czasów Klemensa XII, który Bracciemu polecił odnowić łuk i poprawić głowy wedle starożytnych modeli. Napis na bocznych arkadach: „Votis X et votis XXU” i „Sic X. sic XX“, ma przypominać śluby, jakie Senat składał co dziesięć lat. Dwa inne napisy: „Liberatori Urbisu” i „Fundatori Quietis”. Cała ta budowa piękna i wspaniała stoi na drodze tryumfów Yia triumphalis idącej ku Forum i Via Sacra, przez którą tryumfator wjeżdżał na Kapitol.

brama-triumfalna-drususaBrama tryumfalna Drususa przy bramie S. Sebastiano na Yia Appiay postawiona przez Senat Drususowi, ojcu cesarza Klaudiusza, dla uwiecznienia zwycięstw odniesionych przez tego nad Germanami. Brama ta składa się z jednej arkady i dwóch kolumn z afrykańskiego marmuru. W późniejszych czasach przeprowadzono przez nią wodociąg, prowadzący wody do termów Karakalli. Obecnie jest to malownicza ruina.

Warto zapoznać się także z: