Kolumna Trajana i Fokasa

Kolumna trajana

Kolumna trajana

Kolumna Trajana, na Piazza Trajana, wzniesiona przez Senat i Lud Rzymski w r. 114 Trajanowi po odniesionym zwycięstwie nad Dacją w roku 101. Kolumna ta miała mu służyć za grób i przypominać pierwotną wysokość Kwirynału. On bowiem zniżył ten pagórek do obecnej jego wysokości. Kolumną jest porządku doryckiego, złożona z 34 kręgów marmurowych położonych jeden na drugim i spojonych brązowymi ankrami. Wysokość jej wraz z cokołem i kapitelem wynosi 102 stóp. Wewnątrz są kręte schody o 184 stopniach, oświecone 44 małymi okienkami. Od dołu do góry na zewnętrznej stronie kolumny wije się w śruby rzeźbiona wstęga marmurowa, pokryta płaskorzeźbą zawierającą w sobie półtrzecia tysiąca figur ludzkich

, a przedstawiająca wojenne wyprawy Trajana z Dacją na północy dolnego Dunaju. Tak samo jak i na kolumnie Marka Aureliusza jest doskonałe obliczenie perspektywiczne, gdyż figury mieszczące się na kręgach dolniejszych są nieco mniejsze a znów rzeźbione na kręgach położonych wyżej są większych wymiarów.

Warto zapoznać się także z: